Roadmap Sweden: Elfordonens konkurrenskraft

I fredags deltog jag i en workshop med temainriktning ”Elfordonens konkurrenskraft”. Arrangör för workshopen är ett konsortium kallat Roadmap Sweden vilken har som målsättning att ta fram en färdplan för storskalig introduktion av elfordon till 2030. http://roadmapsweden.se/

På väg till workshopen plockade jag upp Jacob Lagercrantz från Gröna Bilister vid tåget och han pluggade även laddsladden till LEAFen i laddstolpen vid Volvohallen.  ”Jacob Lagercrantz från Gröna Bilister stöttar laddinfrastruktur för elfordon i Sverige”

Workshopen inleddes med en diskussion kring elbilens TCO – Total Cost of Ownership vilket inte går att jämföra rakt av med fossilbilar. Inköpskostnad är avsevärt högre för en elbil jämfört med likvärdig fossil avs storlek, komfort och säkerhet medan driftkostnad per körd mil däremot är ca 1/10 av motsvarande fossilbil – detta beroende på lågt elpris, hög verkningsgrad och billigare service för elfordon. Kalkylen kompliceras dessutom av osäkert restvärde då det är svårt att bedömma värdeminskning beroende på elbilens i särklass dyraste komponent – batterierna! Bilköpare är dessutom ingen homogen grupp och upplevd TCO är något subjektivt som även beror på körglädje och prestige.

Även elektrifierade transportbilar diskuterades och bedömningen var att av de 47.000 små hantverksfordon som säljs i Sverige varje år så skulle 20.000 vara helt eldrivna. Detta beroende på att i större städer är buller oftast det största problemet vid spedition vilket avsevärt minskar vid eldrift. Rent ekonomiskt så utgör driftkostnaden en enskillt stor post vilken sjunker till ca 1/10 del för elfordon. Dessutom ingår inte osäkerhet kring restvärde i kalkylen då speditionsfirmor oftast kör slut på sina fordon.

Avslutningsvis diskuterades utformningen av framtidens olika fordonsslag och mix av drivmedel utifrån transportbehoven av människor och varor till och från morgondagens megacitys. Slutsatsen blev väl att det inte går att ställa olika fordonsslag mot varandra då det handlar om just människors och det dagliga behovet att förflytta sig vilket innebär att man kan byta skepnad från kollektivresenär till bilist eller cylkist beroende på dagens utmaningar och inplanerade ärenden. Detta tas även upp på dagens ledare i GP: www.gp.se – Peter Hjörne: För bilen – i tid och otid

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s