Trängselskatt prioriterar inte miljö och hälsa

Min bätte hälft är lärare och tidigare arbetade hon på en skola i Guldheden vilket innebar att hon arbetspendlade mellan Timmervik och centrala Göteborg – en enkel resa på 4,5 mil som kunde ta allt mellan 1 och 2 timmar beroende på om hon tog bil, buss eller tåg. Sedan augusti i år har hon bytt arbetsplats till en skola i Stenungsund vilket kortat ned resan mellan hem och jobb till 1,5 mil eller 15min i restid med fossilbil. Tidsvinsten är enorm för att inte tala om minskade kostnader för drivmedel alt. färdbiljett för kollektivtrafik. Dock är hon mest nöjd över att slippa nästa års krångel och förtret orsakad av tängselskatten!

Frågan är om inte huvudsyftet med trängselskatt borde vara att få medborgarna att ändra invanda beteenden och minska belastning på miljö och hälsa?              Det mest radikala är ju att som min fru byta till ett jobb närmare hemmet!                      Dock är det inte troligt att samtliga pendlare som kommer passera en trängselstation   har möjlighet att byta jobb i en handvändning. Det kommer istället leda till andra beteendeförändringar och eftersom det kommer vara gratis att passera mellan kl 18.30 och 06.00 kommer trafiken att öka i ottan och tidiga kvällar. De som istället väljer att ställa bilen för att ta sig till och från jobb med buss eller tåg kommer även de behöva starta arbetsdagen tidigare och komma hem senare pga längre restid orsakad av väntan vid byte mellan tåg, buss eller spårvagn. Detta ger nog inga positiva hälsoeffekter för jobbpendlarna men väl bättre luftkvalité i innerstan och minskad global klimatpåverkan vilket är positivt.

Tyvärr innebär inte byte till elbil någon befrielse från trängselskatt med motiveringen att ”de trängs lika mycket som alla andra”. Att elbilar är emissionsfria är ointressant!  Ett förslag att undanta elbilar från trängselavgift togs upp i Trafiknämnden i september men det var bara 3 ledamöter av 14 som röstade för förslaget, se nedan protokollutdrag När nu ärendet går vidare till kommunstyrelsen med rekommendation från trafiknämnden att avslå motionen så är det är inte troligt att det blir annat än avslag.

I Norge däremot har de förstått att en del av lösningen för fossilfri fordonsflotta och minskade utsläpp ligger i en övergång till elektrifierade fordon. Där är elbilar skattebefriade och undantagna från vägtullar, har gratis parkering och får köra i bussfilerna. Till följd av dessa incitament registrerades det i september fler elbilar i Norge än det gjorts i Sverige hittils i år! svd.se – Var 20:e ny norsk bil går på el

Jag är egentligen positiv till införande av trängselavgift för att delfinansiera större infrastrukturprojekt inom både järnväg och vägnät men det är Göteborgspolitikernas onyanserade stelbentheten där man inte verkar ha vare sig vilja eller förmåga att premiera beteenden som främjar miljö och hälsa. Det är endast skatteintäkter från bilister – oavsett om bilarna drivs av fossil, biobränsle eller miljöel – som är intressant. Men det är klart att om budgeterade kostnaderna för västlänken skenar redan nu så är intäkterna prioriterade. Intressant dock att några västsvenska politiker börjat lyssna på kritiken: gp.se/debatt – Dags att lyssna på kritiken mot Västlänken

Tyvärr är ingan av dessa politiker verksamma i Göteborg och kan inte påverka mer än via opinion: gp.se/ledare – En spricka i M-muren

Uppenbart är att många nu är besvikna och arga över utplacering av betalstationer som i många fall gör det omöjligt att göra enklaste ärenden i sitt eget närområde utan att drabbas av trängselavgift. Detta kommer medföra större balastning för hälsa och miljö då de som blir utelåsta från närmaste köpcentrum istället söker sig till andra affärer längre ifrån hemmet för att slippa tull. gp.se – Hätsk debatt om trängselskatten              gp.se – Svårt rubba betalstationer

Genom att utforma trängselskatten för maximerade skatteintäkter kommer  människors naturliga reaktioner leda till en försämring av hälsa och välbefinnade för Göteborgare och inpendlare från kranskommunerna!

Tillägg 30/10: Nytt möte i Backa: gp.se – Dags för trängseldebatt i Backa      Debattartikel: newsmill.se – Bilar utan buller och utsläpp bör slippa trängselskatt

1 tanke på “Trängselskatt prioriterar inte miljö och hälsa

  1. Elbilar borde få slippa trängselskatt. Att politikerna inte kan göra denna lilla insats för miljön och klimatet är minst sagt märkligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s