Billiga vägtransporter är en trafikfara

Strax före lunchtid i tisdags inträffade en masskrock i blixthalka och tät dimma på Tranarpsbron på E4:an i Skåne. Ett 70-tal fordon krockade med varandra i vad som kom att bli en enorm seriekrock vilken kostade en människa livet och skadade ytterligare 18 personer varav sex är allvarligt skadade.

Masskrock 20130115-3

Foto: Andreas Hillergren

Foto: Björn Lindgren/Scanpix

Foto: Björn Lindgren/Scanpix

Av bilderna slås man av den stora andelen inblandade lastbilar och de allvarliga följderna av kollisioner i hög fart mellan personbilar och tunga lastbilar!

Masskrock 20130115

Foto: Jan Emanuelsson

Det spekuleras i orsakerna till olyckan och det är troligen flera bidragande faktorer där de inblandade fordonen höll en allt för hög hastighet i förhållande till väglag, sikt och trafikintensitet. Att många lastbilar dessutom kör i kollonner med mycket korta avstånd gör att bakomvarande inte hinner reagera om det händer något med lastbilen framför.

Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall anser att lastbilar är ett stort säkerhetsproblem i trafiken och menar att de tunga fordonen är orsaken till att  skadorna blev så omfattande. ”De är ett hot på grund av sin stora massa. Det blir mycket rörelseenergi och om de far in i något annat riskerar man stora skador.”      Enligt Claes Tingvall har åkeribranchen rutten moral vilken tvingar åkarna att strunta  i trafiksäkerheten för att hålla hårt pressade tidscheman. En undersökning som Trafikverket gjort visar att fyra av tio lastbilar kör för fort på svenska vägar.

Lyckligtvis började inget av de inblandade fordonen brinna vilket hade fått katastofala konsekvenser för olycksdrabbade och fastklämda personer. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det under åren 2006 till 2011 registrerats 82 olyckor med farligt gods i trafiken. En av de 82 olyckorna var en explosion och i fjorton fall började det brinna. 69% av det farliga godset utgjordes av vätskor.

På uppdrag av regeringen gjordes en Trafikanalys av godstransporter i Sverige och rapporten blev klar i juni 2012: trafa.se – Rapport 2012-7 Godstransporter i Sverige.pdf  Enligt rapporten var den totala mängden gods som transporterades inom Sverige 584 miljoner ton år 2010. Den största godsmängden, 86 procent, transporterades på väg, följt av järnväg med 11 procent och sjötransporter med endast 3 procent.

Under 2010 transporterades det 500 miljoner ton gods på svenska vägar varje år.    Med en snittlast på 33 ton per lastbil ger det 15 miljoner lastbilstransporter per år eller drygt 41.600 tunga transporter per dygn året runt! (Normal lastvikt ligger enligt rapporten på 26-39 ton beroende på typ av gods.)

Andelen raffinerade petroleumprodukter har under åren 2000-2010 varierat något men har i flera år legat runt 5 procent av all godsmängd som transporterats på lastbil i Sverige. Mängdmässigt har transporter av petroleumprodukter varierat mellan 12,5 miljoner ton och 17,7 miljoner ton under åren 2000-2010 med undantag för år 2002 då den transporterade mängden med tunga lastbilar uppgick till 22 miljoner ton. Genomsnittlig vikt per transport varierar mellan 24-27 ton vilket ger ett årligt snitt på 600.000 tankbilstransporter av bensin eller diesel eller 1.600 per dag i Sverige!

Godsmangd i Vastra Gotaland Nordens största hamn för gods finns i Göteborg vilket leder till en stor andel tung trafik då Göteborg utgör ett nav i det västsvenska vägnätet, där framför allt Europavägarna E6, E20 och E45, blir hårt belastade av tung trafik. Under 2010 transporterades        65 miljoner ton gods i Västra Götaland vilket ger ca 2 miljoner lastbilstransporter per år eller ett snitt på 5.500 st lastbilstransporter per dygn året runt i länet. Medeldygnstrafik tunga fordon i Goteborg 2010Raffinerade petroleumprodukter utgjorde 11 procent av totala vägtransporterna i Västra Götaland under 2010 vilket ger 7,1 miljoner ton fördelat på 280.000 tankbilstransporter per år eller ett snitt på 770 st tankbilstransporter per dygn jämnt fördelat över året.

Svåra olyckor med lastbilar inblandade i Göteborg med omnejd på senare tid:
  • 2013-01.07: Frontalkrock mellan bil och lastbil på Rv44 söder om i Uddevalla. Vid olyckan klämdes föraren av personbilen fast så illa att den avled av skadorna.  gp.se – Omkom i krock med lastbil
  • 2012-10-14: En lastbil kör in i en traktor på E 6 i höjd med Klarebergsmotet. Traktorn körde längs med väggrenen och klippte gräs då en lastbil blir omkörd av en personbil i höjd med traktorn. Det blev då för trångt och lastbilen körde in i traktorn. Traktorföraren satt länge fastklämd och fick skäras loss av Räddningstjänsten. Skadorna är allvarliga men inte livshotande.  gp.se – Traktor påkörd på E6
   20121014 E6 Lastbil och traktor

   Foto: Niklas Göransson / KungalvsNyheter.com

   Bärgningsarbetet tog 14 timmar och fortfarande på måndagsmorgonen var motorvägens norrgående körfält avstängda i väntan på bärgning. På bilden av nattens köer ser man att det är stor andel lastbilar i trafik. 20121014 E6 Lastbil och traktor 2

  • 2011-10-05: En olycka på E6 i höjd med Kareby där en tankbilsförare omkommer då han kör in i en stillastående lastbil. Om fler bilar varit inblandade hade med stor säkerhet fler personer fått sätta livet till då tankbilen blev helt övertänd! svd.se -Tankbilsförare död efter brand               dn.se – E6: an avstängd tills imorgon bitti      gp.se – Tankbilsföraren avlidenTankbil exploderar 20111005
  • 2005-11-21: Seriekrock på E 6 söder om Falkenberg då en tankbilschaufför omkommer i en våldsam brand. Kollisioner inträffar mellan fyra bilar i samband med omkörning av tankbilen vilket leder till att tankbilen välter efter att ha gjort kraftiga undanmanövrar.   gp.se – E6 avstängd minst en vecka  sydsvenskan.se – En omkom i tankbilsolycka på E6                                 gp.se – Vägverket stämmer försäkringsbolag
WEB-kuriosa: En sökning på tisdagens seriekrock gav även träff på andra flera allvarliga trafikolyckor med lastbilar inblandade under samma dygn:

Hittade även en lite intressant hemsida för ett företag som utför saneringsarbeten vid bland annat trafikolyckor med tunga fordon inblandade. Ett stort antal foton från saneringarbeten från 2002 och framåt: entropi.se/olyckor/2013/olyckor2013.html

Historisk kuriosa: I oktober gick Automotive Sweden ut med en notis som sade att: ”För fyrtio år sedan gick mer än 50 % av inrikes godstrafiken i Sverige på båt.”  automotivesweden.se – 85% av all godstrafik på lastbil

Det är inte så svårt att inse att en överflyttning av godstransporterna till framförallt järnväg men även sjöfart vore sunt ur både miljöperspektiv och ökad trafiksäkerhet! Skulle dessutom andelen elfordon öka och på sikt till viss del ersätta Sveriges fossila fordonsflotta skulle behovet av vägtransporter av diesel och bensin sjunka vilket i sin tur skulle minska risken för allvarliga trafikolyckor med risk för brand eller expolsion!

Att nu EU har fått upp ögonen för dieselavgasernas skadliga hälsoeffekter och kommer under hösten lämna förslag på skärpta utsläppslagkrav samt avskaffande av samtliga bidrag till diesel! nyteknik.se – EU vill klämma åt dieseln             vibilagare.se- EU vill få bort dieselbilar från vägarna

På lite sikt finns alltså hopp om minskade vägtransporter och därigenom även färre tankbilstransporter – men det kommer nog ta lite tid…

svd.se – Geoenergi kan rädda liv i trafiken

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s