Rena elbilar är bäst miljöval!

En rent missvisande debattartikel publicerades på DN-debatt i fredags där Dag Noréus och Johan Lindströmdet påstår att rena elbilar är ett sämre miljöval än hybridbilar: dn.se/debatt – Rena elbilar inte bästa alternativet för miljön

Författarna rör ihop begreppen kring hybridfordon och rena elbilar när de bl.a. påstår att det skiljer i batteriteknologi avs kemi och materialval. De bygger vidare sin tes på att elbilar även kräver 10-20 gånger så stora batterier än hybridbilar, vilka beroende på modell och konstruktion har en elektrisk räckvidd på 2 – 6 mil. Med denna ekvation ska alltså rena elbilar ha räckvidder på 40-60 mil vilket är en klar överdrift då en normal elbil har 12-20mils räckvidd, dock längre för någon extrem prestandavariant. Författarna trycker även på att de stora batterierna gör elbilar mycket dyra men saken är den att laddhybrider oftast kostar lika mycket (eller mer beroende på elektrisk räckvidd), vilket beror på att hybridfordon i princip är utrustade med dubbla drivlinor. Att även blanda in marginalel producerad av kolkraft i debatten gör det hela ännu underligare i jämförelsen mellan rena elfordon och plug-in hybrider då det rimligtvis bör vara samma elmix som laddas i båda fallen.

För egen del är jag övertygad att vägen till minskad miljöpåverkan och hållbara transporter inledningsvis går via flera olika teknologier och energilösningar som miljöbränslen, gasfordon och elektriska drivlinor i rena elfordon, hybridfordon och snart även i fordon med bränsleceller. Det fina med de olika tekniklösningarna är att de passar olika personers behov av fossilfria transporter.

För den som endast gör kortare resor i vardagen men ändå vill kunna åka på skidsemester är ett hybridfordon en fantastisk lösning i en och samma bil.                 Den som är bosatt i en kranskommun och dagpendlar in till ett jobb i stortstaden kan dagligen köra upp till 10 fossilfria mil med elbil, med laddning på arbetsplatsen ökar pendligsräckvidden till det dubbla. Bor man på landbyggd behövs oftast två bilar för att lösa familjens transportbehov så det finns tillgång till fossilbil för semesterresor.

Hybridbilar är enligt min uppfattning ett bra första steg mot helt fossilfritt bilägande för de personer som känner stor osäkerhet inför ny teknik och vill undvika räckviddsångest. Troligt är att de som kört plugg-in hybrid några år kommer glömma bort koden till bensinkortet och då inser att de bara tankar några få gånger per år. Kanske vågar de då satsa fullt ut på ren eldrift när det om några år är dags att byta bil och det troligen finns nya elbilar med räckvidd upp till 30 mil och som kan snabbladdas på 20 min?

Fredagens debattartikel blev givetvis inte oemotsagd då det idag publicerades en replik av Harry Frank och Andy Rietchel som enkelt punkterade ursprungsartikelns tunna och osakliga argument: dn.se/debatt – Missvisande om elbilen

Elbilsförare behöver elkunskap!

När jag under lunchen tittade till LEAFen på parkeringen upptäcke jag att den fått sällskap av en Opel Ampera vid laddstolpen. Den kreative Ampera-ägaren hade dock skarvat in sig med en ihoprullad sladdvinda för att ladda även sin bil på 16A-uttaget!

Automatsäkringen i sladdvindan hade givetvis löst ut vilket resulterade att ingen av bilarna fick någon ström! Bytte till min egen grenkontakt som ger tre separata 16A uttag från laddstolpens 3-fas och anslöt båda bilarna. Via bilregistret hittade jag ägaren till Amperan som visade sig jobba i närheten så jag promenerade upp till hennes arbetsplats och överlämnade sladdvindan samt gav även en kort och uppskattad introduktion i grundläggande elsäkerhetsteori.

Tydligt är att det krävs ett visst mått av grundläggande elkunskap för att inte orsaka kortslutning eller bränder! Även viss irritation kan sparas hos elbilsförare som återfinner sina fordon oladdade och obrukbara…

Varför inte införa en egen körkortsklass med enkelt teoriprov för elfordonsförare?

Supermiljöbilspengarna slut!

Premierna för supermiljöbilar räcker inte sedan försäljningen överraskande skjutit i höjden under hösten. Nu vill Transportstyrelsen ha mer pengar för att klara årets utbetalningar och miljödepartementet kommer ta ställning till om två miljoner kronor extra ska tillföras för år 2012. gp.se – Pengar för supermiljöbilar slut      automotorsport.se – Supermiljöbilar ger transportstyrelsen- ekymmer

Regeringen har i år avsatt 20 miljoner kronor till premien, vilket räckt till 500 bilar. Nästa år är anslaget 80 miljoner, och 2014 blir det ytterligare 100 miljoner.

Trängselskatt prioriterar inte miljö och hälsa

Min bätte hälft är lärare och tidigare arbetade hon på en skola i Guldheden vilket innebar att hon arbetspendlade mellan Timmervik och centrala Göteborg – en enkel resa på 4,5 mil som kunde ta allt mellan 1 och 2 timmar beroende på om hon tog bil, buss eller tåg. Sedan augusti i år har hon bytt arbetsplats till en skola i Stenungsund vilket kortat ned resan mellan hem och jobb till 1,5 mil eller 15min i restid med fossilbil. Tidsvinsten är enorm för att inte tala om minskade kostnader för drivmedel alt. färdbiljett för kollektivtrafik. Dock är hon mest nöjd över att slippa nästa års krångel och förtret orsakad av tängselskatten!

Frågan är om inte huvudsyftet med trängselskatt borde vara att få medborgarna att ändra invanda beteenden och minska belastning på miljö och hälsa?              Det mest radikala är ju att som min fru byta till ett jobb närmare hemmet!                      Dock är det inte troligt att samtliga pendlare som kommer passera en trängselstation   har möjlighet att byta jobb i en handvändning. Det kommer istället leda till andra beteendeförändringar och eftersom det kommer vara gratis att passera mellan kl 18.30 och 06.00 kommer trafiken att öka i ottan och tidiga kvällar. De som istället väljer att ställa bilen för att ta sig till och från jobb med buss eller tåg kommer även de behöva starta arbetsdagen tidigare och komma hem senare pga längre restid orsakad av väntan vid byte mellan tåg, buss eller spårvagn. Detta ger nog inga positiva hälsoeffekter för jobbpendlarna men väl bättre luftkvalité i innerstan och minskad global klimatpåverkan vilket är positivt.

Tyvärr innebär inte byte till elbil någon befrielse från trängselskatt med motiveringen att ”de trängs lika mycket som alla andra”. Att elbilar är emissionsfria är ointressant!  Ett förslag att undanta elbilar från trängselavgift togs upp i Trafiknämnden i september men det var bara 3 ledamöter av 14 som röstade för förslaget, se nedan protokollutdrag När nu ärendet går vidare till kommunstyrelsen med rekommendation från trafiknämnden att avslå motionen så är det är inte troligt att det blir annat än avslag.

I Norge däremot har de förstått att en del av lösningen för fossilfri fordonsflotta och minskade utsläpp ligger i en övergång till elektrifierade fordon. Där är elbilar skattebefriade och undantagna från vägtullar, har gratis parkering och får köra i bussfilerna. Till följd av dessa incitament registrerades det i september fler elbilar i Norge än det gjorts i Sverige hittils i år! svd.se – Var 20:e ny norsk bil går på el

Jag är egentligen positiv till införande av trängselavgift för att delfinansiera större infrastrukturprojekt inom både järnväg och vägnät men det är Göteborgspolitikernas onyanserade stelbentheten där man inte verkar ha vare sig vilja eller förmåga att premiera beteenden som främjar miljö och hälsa. Det är endast skatteintäkter från bilister – oavsett om bilarna drivs av fossil, biobränsle eller miljöel – som är intressant. Men det är klart att om budgeterade kostnaderna för västlänken skenar redan nu så är intäkterna prioriterade. Intressant dock att några västsvenska politiker börjat lyssna på kritiken: gp.se/debatt – Dags att lyssna på kritiken mot Västlänken

Tyvärr är ingan av dessa politiker verksamma i Göteborg och kan inte påverka mer än via opinion: gp.se/ledare – En spricka i M-muren

Uppenbart är att många nu är besvikna och arga över utplacering av betalstationer som i många fall gör det omöjligt att göra enklaste ärenden i sitt eget närområde utan att drabbas av trängselavgift. Detta kommer medföra större balastning för hälsa och miljö då de som blir utelåsta från närmaste köpcentrum istället söker sig till andra affärer längre ifrån hemmet för att slippa tull. gp.se – Hätsk debatt om trängselskatten              gp.se – Svårt rubba betalstationer

Genom att utforma trängselskatten för maximerade skatteintäkter kommer  människors naturliga reaktioner leda till en försämring av hälsa och välbefinnade för Göteborgare och inpendlare från kranskommunerna!

Tillägg 30/10: Nytt möte i Backa: gp.se – Dags för trängseldebatt i Backa      Debattartikel: newsmill.se – Bilar utan buller och utsläpp bör slippa trängselskatt

Skrota miljöbilsdefinitionen!

Utsläppsgränsen på 120 gram koldioxidutsläpp per kilometer ändras från årsskiftet och definitionen för miljöbilar kommer samordnas inom EU. Besked om skattenivåerna för den nya nya klassningen dröjer men principen utgår från bilens koldioxidutsläpp med hänsyn till bilens vikt vilket kommer gynna tyngre bilar. gp.se – Tuffare krav på miljöbilar  Anledningen till denna viktning är troligen ett försök att gynna säkrare bilar utifrån principen att tyngre bilar är säkrare än lätta vilket tyvärr stämmer dåligt med verkligheten – speciellt för oskyddade trafíkanter som cyklister och gångtrafikanter. svd.se – nya regler för vad som är miljöbilar

Förslaget med ny miljöbilsklassning som gynnar tyngre bilar kommer driva teknik-utvecklingen baklänges och bromsa forskning inom lättviktsmaterial i fordon för att ge minskad bränsleförbrukning. nyteknik.se – Kolfiberhuven steg mot lättare bilar       svd.se – Ny kolfiberteknik gör Ford lättare

Bättre vore att basera fordonskatt på koldioxidutsläpp kombinerat med ett påslag för bilar som ej klarar 5 stjärnor i EuroNCAPs krocktester vilka tar hänsyn till säkerheten både för åkande i bilen som till gångtrafikanter. Att ha en fix gräns för maximal CO2-utsläpp för bilar som ska definieras som miljöbilar behövs inte om man inför en räknesnurra med en faktor som kan justeras efter behov. Då blir systemet flexibelt istället för att som tidigare låsa fast vid en viss utsläppsnivå under viss tid vilket gjort systemet trögt.

Det ska vara tydligt vad som påverkar fordonskatten och enkelt att räkna ut! Koldioxid * faktor 20 + (5 – antal EuroNCAP-stjärnor) * 1000 = årsskatt i SEK:       Nissan LEAF                 0g CO2 * 20 + (5 – 5 EuroNCAP) * 1000 =        0 SEK    Mitsubishi iMiEV           0g CO2 * 20 + (5 – 4 EuroNCAP) * 1000 = 1000 SEK      Toyota Prius PHEV    49g CO2 * 20 + (5 – 5 EuroNCAP) * 1000 =    980 SEK      Toyota Prius              89g CO2 * 20 + (5 – 5 EuroNCAP) * 1000 =  1780 SEK        Volvo V70 D3           119g CO2 * 20 + (5 – 5 EuroNCAP) * 1000 =  2380 SEK

På detta sätt gynnas säkra bilar med låga eller inga CO2-utsläpp!

PHEV dominerar bland supermiljöbilar

Enligt Svensk försäljningsstatistik för september är det Toyota Prius Plug-In som dominerar av de totalt 174 supermiljöbilarna som såldes under föregående månad.   Totalt såldes det 114st Prius Plug-In, 26st Volvo C30 electric, 13st Cherolet Volt, 11st Opel Ampera, 8st Nissan LEAF, 1st Citroën C-zero och 1st Peugeot iOn. Under samma period såldes 15st Renault Kangoo ZE i kategorin elektrifierade lätta transportbilar. nyteknik.se – Nu kommer genombrottet         nyteknik.se – Toyota toppar nya laddlistan

Det är dock inte speciellt lyckat att just Prius Plug-In fått ett sådant genomslag som supermiljöbil då konstruktionen i sig inte innebär ren eldrift några längre sträckor då elektriska räckvidden endast är 25km. Elektrisk räckvidd är max 25km och dessutom endast om bilen inte körs snabbare än 48km/h då bensinmotorn tar vid i högre farter. Skillnaden i förbrukning mellan den vanliga Prius Hybriden(0,39l/mil) och Plug-In-varianten(0,21l/mil) är endast 0,18l/mil vilket gör att priusägare därför inte har många kronor att tjäna på att krångla med laddsladden utan troligen nöjer sig med att få supermiljöbilspremien vid bilköpet. Detta är minst lika illa som tidigare miljöbilsförmåner för etanolbilar oavsett om de tankades med E85 eller bensin!

DN Motor är trots allt imponerade av Prius Plug-In-Hybrid men frågan är om inte betyget sjunker i vinter då det kommer krävas två eluttag om man vill värma kupén eftersom bilen saknar pre-heating funktion. En sladd för batteriladdning och ytterligare  sladd till en fristående kupéfläkt.. dn.se/motor – Bilen som slår allt vi tidigare kört

Över 1000 elbilar i Sverige!

Vid sammanräkning efter augustis försäljningsstatistik konstateras nu att det finns över 1000 Plug-In-fordon i Sverige och 492 av personbilarna är rena elbilar: Easycharge AB – Över 1000 registrerade elbilar i Sverige, men infrastrukturen halkar efter

I Norge däremot finns mer än 8000 rena elbilar men det är inte så svårt att förstå varför: svtplay.se – Norge har flest elbilar i varlden

Begagnad LEAF på Blocket

En begagnad Nissan LEAF säljs på Blocket och det är Mobility Motors i Malmö som nu säljer en demobil som gått nära 1000mil och de har satt priset till 314.900kr.     blocket.se – Nissan Leaf Spoiler 100% Elbil *Demobil* -12

Motsvarande fabriksny LEAF med solcellsspoiler och metalliclack kostar 377.490kr hos Mobility Motors och med avdragen subermiljöbilspremie blir priset 337.490kr. Om nu bilen säljs till utsatt pris innebär det en värdeminskningen på 22.590kr eller 6,7%.    1000 körda mil ger alltså en kostnad på ca 23kr/mil!

I våras värderades Nissan LEAF av 2011 års modell på USA-marknaden och den hade endast tappat 5% i värde på ett år vilket isf stämmer bra med beg.priset på blocket. autonews – NADA Guide predicts year-old Leaf will retain 95% of value

Mitsubishi stoppar elbilsproduktion

Försäljningen av Mitsubishis elbilar går nu så dåligt att produktionen i Mizushima tillfälligt stoppas för de franska varianterna Citroën C-zero och Peugeot iOn.                                Inte lätt att sälja dyra elbilar om man tummar på komfort och säkerhet! nyteknik.se – Stopp för franska elbilar          autonews.com – Mitsubishi halts production of electric cars for psa

Snabbladdstationer i Belgien

Belgien inversterar i snabbladdstationer och de första snabbladdarna ska nu vara i drift. Totalt 50 st CHAdeMO-snabbladdare kommer levereras av ABB: cisionwire.se – Vitaemobility och ABB bygger infrastruktur med 50 DC snabbladdare i Belgien

Glädjande att även Belgien nu satsar på elfordon och infrastruktur för snabbladdning precis som Norge, Danmark och Estland redan gör. Känns som Sverige är ordentligt efter i jämförelse med länder i vår närhet…

Supermiljöbilar ökar!

Under juli nyregisterades hela 107 st supermiljöbilar vilket är en kraftig ökning då det tidigare under årets första 6 månader registrerades sammanlagt 183 st.                       Av bilarna i juli var hela 78 st Toyota Prius i Plug-In-utförande som hade säljstart nu i juli! 17st var Chevrolet Volt/Opel Ampera, 8 st var Nissan LEAF och 3 st var Volvo C30 electric. Endast 1 st av Citroên C-zero registrerades och ingen av hennes systrar iMiEV/iOn… BilSweden.se – Bilregistreringarna i juli enligt plan               teknikensvarld.se – Juli stark månad för supermiljobilar                                             dn.se – supermiljobilar är vi allihopa

Att försäljningen av Supermiljöbilar gått trögt under första halvåret tycks alltså främst bero på att tillgången på vettiga bilar varit allt för dålig hittills.                            När nu Prius Plug-In finns tillgänglig och återförsäljarna blir fler för LEAF gör att det förhoppningsvis går åt rätt håll nu.

Flopp pga dåligt utbud?

Hittills i år har 96 plugg-in fordon erhållit supermiljöbilspremie á 40.000kr. Premien kallas nu för flopp av dåligt insatta medier dn.se – Satsning på elbilar en flopp Andra har bättre koll på att utbud och teknikutveckling är en större begränsning nyteknik.se – Superbilen som ger dig 40 000 kronor i bonus

Det handlar snarare om att det finns alldeles för få bra elbilar att välja mellan då det endast är Nissan LEAF och Volvo C30 electric som erbjuder kompromisslöst elbilsägande avs komfort, säkerhet och prestanda. Mitsubishi iMiEV/Peugeot iOn/Citroën C-zero innebär allt för mycket kompromisser (förutom elbilens begränsade räckvidd) och har tappat stort i försäljning trots kraftiga prissänkningar. Enda tillgängliga ladd-hybriden – GM Volt/Opel Ampera – är alldeles för dyr och har dessutom dåligt rykte pga brand i batteri vid krocktest. 

Enda svenska importören av Nissan LEAF är Mobility Motors som har tre butiker – en i Malmö och två i Stockholm – och de har hittills inte haft några problem att hitta köpare till det 50-tal bilar som sålts sedan mars och fram till juli i år. Som det ser ut nu kommer de vara enda svenska återförsäljaren av LEAF året ut vilket ger fortsatt begränsad försäljning. 

Lisebergs-laddning

Planerade att efter jobbet ansluta till familjen som tillbringat dagen på Liseberg med kusinerna och hade i förväg kollat upp laddmöjligheterna via www.uppladdning.nu där 2 st 230V 16A laddstolpar finns markerade vid Lisebergs södra ingång. Upptäcker dock att bägge laddplatser är upptagna av fossiler när jag anländer vid 16-tiden!

Funderar en kort sekund på att ställa mig på tvären bakom neandertalarna för att försöka nå en av laddstolparna för att ladda. Bestämmer mig istället för att kolla med Lisebergs gästservice om det går att ordna alternativ laddplats och efter ett par telefonsamtal blir jag insläppt ”backstage” av två vänliga vakter som låter mig parkera bakom spelhuset och de ordnar även med förlängningskabel så jag kan ladda under 4 timmar. Jag undkommer på detta vis både parkeringsavgift och entré – tack för det!

Förvirrande miljöbilsklassning

Subventionerna är förlegade och begreppen förvirrar för nybilsköpare då dieselbilar miljöklassas. Pratade med en granne här om dagen som var lite nyfiken på vår LEAF som tyst och obemärkt rullar fram på vår lokal lilla väg:

”Jaha, har ni köpt en elbil? Vi har precis skaffat en miljöbil!”

Hon refererade till sin lilla dieselbil med CO2-utsläpp på 115g/km vilken alltså klarar gränsen för att få kallas miljöfordon och därmed åtnjuta 5 års skattebefrielse.       Mycket underligt att ett fordon som släpper ut koldioxid och orsakar hälsoproblem är subventionerat i inköp och dessutom kallas för miljöbil.                                        115g/km är precis så mycket mer än vad en elbil släpper ut!

Power Circle har en debattartikel på NyTeknik.se som tar upp behovet att ändra på miljöbilssubventionerna: ”Det måste löna sig att välja rätt”

Dieselbilar förbjuds i Oslo!

Oslo Stad har beslutat att förbjuda trafik med dieselfordon när föroreningarna är som värst i staden. Anledningen till beslutet i kommunfullmäktige är bland annat den WHO-rapport som visar att diesel inte är så miljövänligt som det förespeglats. http://www.teknikensvarld.se/2012/06/14/32255/oslo-forbjuder-dieselbilar/

Trots de nya hälsolarmen kring dieselavgaser uteblir reaktionen från svenska politiker.  http://www.di.se/#!/artiklar/2012/6/21/sverige-stodjer-dieselbilar—-trots-nya-halsolarm/  Som vanligt ska det tillsättas utredningar kring konsekverser för tillväxt och ekonomi… http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/2012/06/15/norskt-dieselforbud-inget-for-stockholm

Diesel orsakar cancer!

Världhälsoorganisationen, WHO, rapporterar i ett pressmeddelande att IARC (International Agency for Research on Cancer bestående av experter från hela världen) anser det bevisat att dieselavgaser är cancerogena vilket gör att diesel nu likställs med arsenik, asbest och senapsgas!

Tidigare ståndpunkt att dieselavgaser troligen är cancerogena har alltså stärkts till att dieselavgaser definitivt orsakar canser hos människor! IARC kräver nu insatser globalt för att minska exponeringen av dieselavgaser.      http://www.svd.se/nyheter/inrikes/who-diesel-orsakar-cancer_7273175.svd

Under en kurs i Hållbar Utveckling – Transport & Energi vid Göteborg Universitet 1998 gjorde jag en jämförande stude av hälso & miljö-påverkan mellan diesel & bensin.  Slutsatsen blev att bensin påverkar klimatet negativt genom högre CO2-utsläpp medan diesel har skadliga hälsoeffekter pga partiklar i avgaserna.                                  Gällande dieselpartiklar så hävdar biltillverkare att problemet nu är omhändertaget iom införandet av partikelfällor – dock släpps de minsta partilkarna igenom vilket är de som letar sig allra längt ner i våra lungor!

I valet mellan PEST eller KOLERA är därför bensindrivna bilar att föredra i stadstrafik innan elbilarna kommer på bred front. Givetvis ska det vara bilar som även kan köras på etanol – ett miljöbränsle som tyvärr fått sämre rykte än det förtjänar.

Klimatsmart norgehistoria

De flesta eldrivna fordon som nu kommer ut på marknaden är personbilar men försäljningen går trögt. Detta beror främst på dåliga subventioner och avsaknad av förmåner som skulle förenkla elbilsägandet för svenska privatbilister.                         gp.se – Elbilar boomar i Norge

I Norge däremot går försäljningen strålande vilket främst beror på att elbilar både är moms och skattebefriade. Att man även slipper vägtullar och får nyttja bussfilen gör inte saken sämre. Att fastighetsägare som installerar uttag för laddning dessutom subventioneras gör att det finns gott om laddplatser i Oslo. Självklart laddar man sin elbil gratis då kommunen tar elnotan!

Bara att gratulera till norrmännens rätt-tänk och beklaga vår egen oförmåga att tänka överhuvud taget!