Elbilsträff i Kungälv lördag 22 mars

Kungalv Camden Market 22 marsLördag 22 mars arrangerades den årligt återkommande garageförsäljning på temat ”Kungälv goes Camden Market” i Klocktornets P-hus. I samband med detta anordnades även en elbilsträff där elbilsförare delade sin erfarenheter och även berättade om sitt elbilsägande för intresserade.

Kungalv goes Camden Market 20140322Elbilsträffen samlade totalt 16 elbilar med klar övervikt på Nissan Leaf. Veteranen på träffen, Peugeot Partner Electric, skulle även haft sällskap av en eldriven Renault Clio men den nådde inte riktigt hela vägen fram så den lämnades på laddning i närheten för att klara hemresan. Även en C-zero kom men tyvärr ingen Tesla…

Med så många elbilar i grannskapet vore det inte dumt med en snabbladdstation i Kungälv! Det skulle öka den elektriska körsträckan om behovet skulle uppstå för elbilarna i kommunen samt även förstärka klustret av snabbladdare kring Göteborg och erbjuda snabbladdning för elbilister på genomresa på vägarna E6 och E45!

Tesla Model S till Göteborg 6-7 december

Tesla Drive EventTesla Model S kommer till Göteborg på fredag 6 och lördag 7 december för det första officiella provkörningseventet på den svenska västkusten. Provkörningen bokas genom att skicka intresseanmälan till mail: sweden@teslamotors.com Platserna är begränsade och de kommer garanterat ta slut snabbt!

Nissan Leaf – Årets Elbil 2013

Priset ”Årets elbil 2013” delades ut av den oberoende föreningen Elbil Sverige och motiveringen lyder: ”Nissan LEAF är en fullstor elbil utan kompromisser som fungerar i vardagen. Nissan LEAF är dessutom en ren elbil som kan tilltala de stora massorna.” cision.com – Nissan LEAF – Årets elbil 2013

I samband med utmärkelsen ”Årets elbil 2013” utsågs även ”Årets elbilsförare 2013” och vinnaren blev Hans-Olof Nilsson i Agnesberg(Göteborg). Juryns motiveringen: ”Hans-Olof har spridit sitt engagemang kring elbilar genom att besöka flertalet evenemang i Sverige med sin elbil. Han har även till mångas glädje lånat ut sin elbil till olika elbilsevent.”. mynewsdesk.com – Hans-Olof Nilsson är årets elbilsförare 2013

Tesla Roadster HOx2Hans-Olof äger för tillfället 2 st Tesla Roadster samt 2 st Citroën C-zero och en Mitsubishi i-MiEV, bilar som han frikostigt lånat ut för elbilsevent och provkörningar för allmänheten. Två av elbilarna(Tesla & C-zero) har under 4 månader lånats ut för vintertester i Arvidsjaur. www.nsd.se – Framtidens elbilar klimattestas i länet

Bilarna har i Hans-Olofs ägo körts mer än 12.000mil varav endast ca 4000mil av Hans-Olof själv eller närstående i familjen!

Laddstolpar på Landvetter Airport

Två st 1-fas 16A-laddstolpar invigdes idag på Göteborg Landvetter Airport, den ena är placerad vid korttids-parkering S1 utanför inrikes ankomsthallen, den andra är placerad i parkeringshus P4 vid utrikes ankomsthall. swedavia.se – Ladda elbilen på Landvetter

Landshövding Lars Bäckström och flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren inviger en laddtolpe

Landshövding Lars Bäckström och flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren inviger en laddstolpe

Laddstolparna ingår i projektet eCoast som syftar till att snabba på utbyggnaden av laddinfrastrukturen i  Västra Götaland, med fokus på områdena kring E6 mellan Göteborg och Oslo. I samband med invigningen hölls ett seminarium kring infrastruktur för gas och el-fordon samt även miljölösningar för flyg och flygplatser där Landvetter ligger långt framme.

Ladda på Landvetter Jakob

Jacob Lagercrantz, projektledare för eCoast

Intressantast presentation höll Jarkko Ahlbom, EV Project Manager på Nissan Nordic Europe och han berättade att 43.000 Nissan Leaf sålts i världen sedan december 2010. Han sade även att 98% av Leaf-ägarna är nöjda eller mer än nöjda med sitt val av elbil. Jarkko sade också att sista hindret för att elbilar ska intressera en större massa är utbyggnad av infrastruktur för snabbladdare vilket flera länder nu satsar på som t.ex Danmark och Estland. I Sverige samarbetar Nissan med Fortum och Mac Donalds för att placera ut 50st CHAdeMO-snabbladdare mellan Stockholm, Köpenhamn och Olso. Vad gäller Nissans elbilar så kommer Leaf börja produceras i en ny fabrik i England under våren 2013 och kring slutet på nästa år lanseras deras nästa elbil – en transporter kallad eNV200 som även kommer som 7-sitsig familjefraktare samt i en TAXI-version. Nissans lyxbilsmärke Infinity kommer som EV under 2014 och under 2015 kommer en eldriven microbil.

Flera elbilar fanns på plats under invigningen

Flera elbilar fanns på plats under invigningen

Ser nu fram emot att underhållsladda när jag långtidsparkerar min Nissan Leaf vid nästa utlandssemester!

Nu finns presentationerna från e-mobility NSR konferensen ”Towards Transnational E-Mobility – European Insights on Charging Technologies and Electrification of Heavy
Transports” att ladda ner som PDF

blixtgordon

EU-projektet North Sea Region Electric Mobility Network, även kallat e-mobility NSR, är ett nätverkssamarbete med syfte att ta tillvara kunskap från enskilda projekt inom ”elektromobilitet” som pågår i flera städer och regioner kring nordsjön.
Den 25 oktober hölls konferensen ”e-mobility NSR – Electric Mobility
& Charging Technoligies
” på Lindholmen Science Park med huvudsyfte att diskutera styrmedel, laddningsteknik och infrastruktur för persontrafik och vägtransporter.      Målet är att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030!

Några av deltagarna på konferensen lyckades köra elbil till Göteborg trots att utbudet av snabbladdstationer är kraftigt eftersatt i Sverige. En förare körde Renault Fluence ZE från Høje-Taastrup i Danmark och tog vägen via Köpenhamn norrut genom Danmark upp till Fredrikshavn och därifrån färja till Göteborg. Föraren från Norska miljöstiftelsen ZERO tvingades till övernattning i Håby för att långsamladda sin Nissan LEAF på vägen från Olso. Norge har 45st snabbladdstationer jämfört med Sveriges 7st.

Konferensen bjöd på flera presentationer av pågående projekt kring hybrid och elfordon samt laddinfrastruktur för dessa, nedan sammanställt från egna…

Visa originalinlägg 496 fler ord

e-mobility NSR i Göteborg

EU-projektet North Sea Region Electric Mobility Network, även kallat e-mobility NSR, är ett nätverkssamarbete med syfte att ta tillvara kunskap från enskilda projekt inom ”elektromobilitet” som pågår i flera städer och regioner kring nordsjön.
Den 25 oktober hölls konferensen ”e-mobility NSR – Electric Mobility
& Charging Technoligies
” på Lindholmen Science Park med huvudsyfte att diskutera styrmedel, laddningsteknik och infrastruktur för persontrafik och vägtransporter.      Målet är att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030!

Några av deltagarna på konferensen lyckades köra elbil till Göteborg trots att utbudet av snabbladdstationer är kraftigt eftersatt i Sverige. En förare körde Renault Fluence ZE från Høje-Taastrup i Danmark och tog vägen via Köpenhamn norrut genom Danmark upp till Fredrikshavn och därifrån färja till Göteborg. Föraren från Norska miljöstiftelsen ZERO tvingades till övernattning i Håby för att långsamladda sin Nissan LEAF på vägen från Olso. Norge har 45st snabbladdstationer jämfört med Sveriges 7st.

Konferensen bjöd på flera presentationer av pågående projekt kring hybrid och elfordon samt laddinfrastruktur för dessa, nedan sammanställt från egna anteckningar:

Forskning kring eldrivna distributionslastbilar med 100 km range och laddmöjlighet vid omlastning utanför centrum. Kring 2030 kommer ”Green and Quiet Cities” skifta till elektrisk drift av distributionsfordon och persontransporter för att få stadskärnor fria från buller & CO2-utsläpp. Test görs i samtliga nordeuropeiska länder – utom i Sverige!

Flera olika koncept av Elvägar presenterades, de mest trovärdiga bygger på luftledningar där elen överförs via pentagraf till hybrida lastbilar och bussar, och i vissa fall helt elektriska bussar. Luftburna ledningar fungerar dock inte för drift av elektrifierade personbilar men det pågår också en del forskning kring både induktiv(beröringsfri) och konduktiv(likt scalecrix-bilbana) laddning från vägbanan.

Siemens har ett elvägskoncept kallat eHighway för direktdrift av parallellhybrid-lastbilar där bilens elmotor drivs direkt med ström från el-ledningar ovanför motorvägen. Strömen överförs från elledningen till fordonet via sk pentagraf monterad på taket till lastbilshytten. Då lastbilen lämnar el-motorvägen startar dieslmotorn som driver en generator vilken genererar ström direkt till drivlinans elmotor. Siemens har gjort tester i Tyskland och startar nu ett demoprojekt i Norrland tillsammans med Trafikverket.

ERS-Electric Road Systems presentarade två paralella projekt som båda stödjs av Vattenfall, Trafikverket & Svenska Elvägar:

Volvo & Alstom forskar kring Slide-In teknik för konduktiv laddning av hybrid-lastbilar.  Demoväg har byggts under sommaren 2012 där vanliga testlastbilar utrustade med energilager ska ladda batterier för att testa verkningsgrad i systemet.

Scania & Bombardier utvecklar induktiv laddning av el-lastbilar med luftgap mellan fordon och vägbana. Test utförs med vanlig lastbil för energiöverföring till resistorbank och ny provbana kommer tas i drift i Augsburg i mars 2013. Fördelen med induktiv laddning är att även personbilar skulle kunna ladda från vägbanan i framtiden.

Volvo Buss presenterade sin Plug-in Hybrid Buss som fom mars 2013 trafikerar busslinje 60 i Göteborg. Bussen kommer ha en elektrisk räckvidd på drygt 10km och kunna laddas på 5-10 min vid ändhållplatserna. Troligen sker laddningen via pentagraf, alltså från luftburna skenor där energin överförs på liknande sätt som på Göteborgs spårvagnar. Volvo Buss har även samarbete med Sunwin i Kina som har 500 rena el-bussar med supercapacitorer som laddas upp vid ett antal hållplatser.

Det kommer krävas en bred mix av politiska instrument för att främja en övergång till elektrifierade fordon och det är främst fyra områden som behöver stimuleras för att öka intresse och acceptans för elfordon:
Trafikförmåner – gratis färjetrafik & vägtullar, tillgång till busskörfält och miljözoner.
Subventioner – utökad premie vid köp av Elbilar eller Plug-In Hybrider
Laddinfrastruktur – snabb utbyggnad av strategiskt placerade snabbladdstationer

Information – utnyttja större event för demo och provkörning av elbilar för att öka allmänhetens intresse.Konferensen presenterade flera lovande projekt kring e-mobility och laddinfrastruktur i norra europa men det är omöjligt att förutse utvecklingen för elektrifierde fordon då det är väldigt beroende av politiska incitament och policies. En förutsättning för att lyckas är att nödvändiga subventioner och förmåner snabbt tas fram samt att samtliga aktiviteter koordineras mellan olika myndigheter och aktörer så att alla områden håller jämna steg i utveckling.

Tyvärr är det bara att konstatera att vi i Sverige fortfarande är hopplöst efter våra grannar i norra Europa!

eCoast – Snabbladdning i Västsverige

  I samband med elbilstävlingen eLeMans i Göteborg, genomfördes ett laddat seminarium kring vad som krävs för att få fart på Svensk elbilsförsäljning och hur Västra Götalandsregionen kan bidra för att nå målet ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030”.  Seminariet var även startskottet för ett nytt projekt kallat eCoast som har till syfte att snabba på utbyggnad av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Västsverige.
  Under seminariet presenterade jag min vision av nödvändig teknikutveckling och stödåtgärder som krävs för att elbilar ska locka en bredare publik i framtiden.   Moderator och värd för seminariet var Jakob Lagercrantz från Gröna Bilister.
   Bilden är tagen av min kollega Henrik Fridén.

Pallplats på eLeMans!

Torsdagkvällens tävlingsmoment i ekodriving på Bananpiren avslutades kring kl 22.30 efter 31 varv på den 1550m långa City Race Arena. Vansinnigt kul  trots att snitthastigheten låg på dryga 40km/h för att snåla så mycket som möjligt…  Bilarna laddades sedan under natten för att mäta energiåtgång vilket uppmättes till 7,77kWh för Team HRM. Det var endast Renault Clio Electriq och de två Teslorna som förbrukade mindre energi under nattens laddning. Mätarställning i LEAFen visade på en betydligt lägre snittförbrukning på 1,3kWh/mil vilket endast kan förklaras med en verkningsgrad vid laddning på lite mer än 81% från laddstolpe till batteripack       Tidigt fredag morgon var det så dags för nästa tävlingsmoment vilket bestod i att på tid transportera 4st matkassar en kvarts engelsk mile, alltså ca 400 meter, och avsluta med en precisionsparkering så nära ett par däcktravar som möjligt – fick en hyfsad tid men fegade ur så det blev 19cm marginal till däcken. (rullar fortfarande på nedan bild)  Sista tävlingsmomentet gick ut på att köra runt banan på olika snitthastigheter som angavs via komradio under tävlingen. Ex 60km/h under ett varv och några varv senare hålla snittfart på 45km/h inklusive stopp i depå! De bilar som kom längst ifrån idealtiden på respektive varv plockades av banan och de kvarvarande fick en ny uppgift att lösa. Det blev en hel del räknande mellan varven men vi lyckades hyfat bra då vi hängde kvar i racet som näst sista bil efter en Volvo C30 electric från Sunfleet.  Totalsegern gick slutligen till den gröna Tesla Roadstern från H-O Enterprise rattad av Joachim Härsjö och Michael Nilsson, andraplatsen knep Sunfleet med en Volvo C30 electric och på en hedrande tredjeplats kom Team HRM i min svarta Nissan LEAF!

eLeMans arrangerades av Gröna Bilister och Länstyrelsen i Västra Götaland och genomfördes som en del i ett projekt kallat eCoast med syfte att snabba på utbyggnad av infrastruktur för snabbladdning av elfordon i Västsverige.

De fartfyllda racebilderna är tagna av kollegan Henrik Fridén på HRM Engineering.

eLeMans – Snart på startlinjen!

På plats på Bananpiren inför deltagande i Göteborgs första elbilsrace – eLeMans! Både bil och förare i team HRM laddar upp inför starten kl 20.30 ikväll!  Komradio och tävlingsnummer delades ut efter grundlig förargenomgång.  En kort intervju av teamen i regnet precis innan starten av första deltävlingen.  Tackar vår kollega på HRM – Henrik Fridén – för de 2 bra bilderna på Patrik och mig.

Roadmap Sweden: Elfordonens konkurrenskraft

I fredags deltog jag i en workshop med temainriktning ”Elfordonens konkurrenskraft”. Arrangör för workshopen är ett konsortium kallat Roadmap Sweden vilken har som målsättning att ta fram en färdplan för storskalig introduktion av elfordon till 2030. http://roadmapsweden.se/

På väg till workshopen plockade jag upp Jacob Lagercrantz från Gröna Bilister vid tåget och han pluggade även laddsladden till LEAFen i laddstolpen vid Volvohallen.  ”Jacob Lagercrantz från Gröna Bilister stöttar laddinfrastruktur för elfordon i Sverige”

Workshopen inleddes med en diskussion kring elbilens TCO – Total Cost of Ownership vilket inte går att jämföra rakt av med fossilbilar. Inköpskostnad är avsevärt högre för en elbil jämfört med likvärdig fossil avs storlek, komfort och säkerhet medan driftkostnad per körd mil däremot är ca 1/10 av motsvarande fossilbil – detta beroende på lågt elpris, hög verkningsgrad och billigare service för elfordon. Kalkylen kompliceras dessutom av osäkert restvärde då det är svårt att bedömma värdeminskning beroende på elbilens i särklass dyraste komponent – batterierna! Bilköpare är dessutom ingen homogen grupp och upplevd TCO är något subjektivt som även beror på körglädje och prestige.

Även elektrifierade transportbilar diskuterades och bedömningen var att av de 47.000 små hantverksfordon som säljs i Sverige varje år så skulle 20.000 vara helt eldrivna. Detta beroende på att i större städer är buller oftast det största problemet vid spedition vilket avsevärt minskar vid eldrift. Rent ekonomiskt så utgör driftkostnaden en enskillt stor post vilken sjunker till ca 1/10 del för elfordon. Dessutom ingår inte osäkerhet kring restvärde i kalkylen då speditionsfirmor oftast kör slut på sina fordon.

Avslutningsvis diskuterades utformningen av framtidens olika fordonsslag och mix av drivmedel utifrån transportbehoven av människor och varor till och från morgondagens megacitys. Slutsatsen blev väl att det inte går att ställa olika fordonsslag mot varandra då det handlar om just människors och det dagliga behovet att förflytta sig vilket innebär att man kan byta skepnad från kollektivresenär till bilist eller cylkist beroende på dagens utmaningar och inplanerade ärenden. Detta tas även upp på dagens ledare i GP: www.gp.se – Peter Hjörne: För bilen – i tid och otid

eLeMans i Göteborg 27-28/9!

Har nu anmält deltagande till Göteborgs första elbilsrace, eLeMans!                    Tävlingen kommer genomföras på Göteborg City Race Arena under torsdag kväll till fredag morgon 27-28 september. Startfältet består av max 20st elbilar alt. ladd-hybrider och målet är att utse det mest energieffektiva fordonet genom 3 olika tävlingsmoment:                                     Deltävling 1, 27/9 kl 20.30-22.15: Bilarna kör 30 varv på banan och därefter mäts energiåtgång. Bilarna får ej köras långsammare än 40km/h.    Ett förarbyte ingår.                                        Deltävling 2, 28/9 kl 06.30-07.45: Fyra stora matkassar ska transporteras från punkt a till punkt b på kortast tid. Stående start med i och urlastning inom tävlingsmomentet.             Deltävling 3, 28/9 kl 08.00-09.00: Bilarna startar samtidigt och får via Walkie Talkie utmaningar att köra på vissa varvtider. Det fordon som ligger längs ifrån optimal varvtid plockas av banan tills bara en bil återstår.      Prisutdelning, 28/9 kl 11.30:  Vinnaren utses och kommer få köra ett ärevarv innan TTA-finalen den 29 september.

Nya elbilar i Almedalen

Flera biltillverkare visar upp kommande elbilar under Almedalsveckan i Visby.

VW erbjuder provkörning av Golf Blue e-motion som har en räckvidd på 150km – synd bara att den inte kommer till Sverige förens senare delen av 2013. Tidigare samma år planeras sverigelansering av e-up! vilken är en liten 4 sitsig elbil.         www.cisionwire.se – Pressmeddelande: Volkswagen laddar för Almedalen      www.vibilagare.se – Eldriven Golf på Almedalen

Renault visar upp sin 2 sitsiga Twizy vilken är en sk UPV – Urban Personal Vehicle. Räckvidden anges till 100km och pris kring 75.000kr bör göra fordonet populärt. www.mynewsdesk.com – Pressmeddelande: Renault visar billiga elbilar i Almedalen  Enligt rykten planerad lansering i Sverige under hösten då även den 4 sitsiga Zoe ska börja säljas. Sedan i mars säljer Renault även en lätt transportbil kallad Kangoo ZE och den kommer förses med 5 sittplatser och döps då till Kangoo Maxi ZE. Räckvidden uppges till 170km men frågan är hur komforten är då den bygger på en transporter?

Renault har utvecklat ytterligare en elbil kallad Fluenze ZE vilken är elkonvertering av en konventionell bil men det är mycket osäkert om denna kommer till Sverige då den inte verkar klara vårt kalla vinterklimat särskillt bra.

Framtid på Väg – SHC konferens 7 maj 2012

Framtid på vägKort rapport från seminarium kring framtida transporter arrangerat av SHC – Swedish Hybrid Vehicle Centre, där flera talare från svensk akademi och fordonsindustri men även internationella fordonstillverkare och universitet var representerade.                       I mitt tycke var de intressantaste vinklingarna kring hur vi lever idag och hur framtidens persontransporter kommer utvecklas med nya rörelsemönster och transportlösningar.

Nedan en kort summering av de intressantaste talarna:                                                    – Olof Persson berättade om Volvo Bussars internationella succé med hybrid- och elbussar. Synd bara att Göteborgs Stad har snöat in på gasbussar när det finns så bra förutsättningar för helelektriska trådbussar!                                                                       – Stefan Jacoby pratade om Volvo Cars strategier för PHEV & BEV samt att det största hindret för att elfordon ska slå hos den breda massan är batterikostnaden vilket han förutspår kommer halveras på 10år. Personligen tror jag på den inslagna vägen med premium PHEV & BEV men att VCC även behöver satsa på mindre elfordon för 1-3 personer för lansering runt 2025, se även SUB-cars nedan.                                          – Jonas Hofstedt talade om att Scanias hybrida långtradare tack vare en högre medelhastighet har en likvärdig bränslebesparing i liter/mil som de hybridbussar som opererar i lägre hastighet i stadstrafik.                                                                               – Björn Sandén från Chalmers belyser problemet med att teknikutveckling styrs politiskt då politiker saknar teknikkunnande. Bekräftas med all tydlighet av Göteborgs ensidiga satsning på gasbussar istället för plugin-hybrider och hel-elektriska bussar. Upphandlingen av nya spårvagnar har inte heller varit så lyckad…                                  – Gunnar Larsson pratade om New Vehicle Concepts med små lätta elfordon – så kallade SUB-cars som kommer bli vanliga i framtida megacitys. ”På lång sikt behöver fordonsindustrin återuppfinna sig själv!”                                                                             – Anders Grauers från SHC pratade om drivkrafter och styrmedel och att det just nu endast är drivmedelspris och skatter som påverkar folks val av fordon men att värderingar och livsstil kommer väga tungt i framtiden.                                                 – Prof. Geetam Tiwari från IIT i Dehli redovisade att bilpendlande påverkar BMI(Body Mass Index) negativt. Hon efterfrågar hälsosamma transportlösningar med utbyggd kollektivtrafik vilket skulle leda till sundare resvanor.                                                       – Dr Anna Treyssot från Renault pratade om batteriernas egenskaper och dess påverkan på utveckling av elbilar. Uppfattningen är att framförallt verkningsgrad, livslängd, kostnad och säkerhet behöver förbättras de närmaste åren.                             – Keith Hardy, Center for Transport Research – USA, talade om Vehicle2Grid-interface och nödvändigheten att harmonisera kommunikationen mellan fordon och nät i laddinfrastrukturen.                                                                                                            – Prof. Bo Egardt från Chalmers talade om plugin-hybriders påverkan i ett systemperspektiv där drivmedel, vägnät, trafikinformation och laddmöjligheter måste simuleras och optimeras för bästa resultat.                                                                        – Prof. Mats Alaküla från LTH berättade om möjligheterna att ladda elfordon under drift genom uppbyggnad av elektrifierade vägar – sk gröna korridorer där elfordon mha slide-in teknik kan ansluta sig till elnätet.                                                                            – Prof. Göran Lindberg från KTH pratade om att batteriers vikt och kostnad begränsar introduktionen av elfordon och att batterierna måste anpassas för specifik systemlösning – Hybrid, PlugIn-Hybrid eller EV.

Slutligen vill jag även nämna att Per Bergström Jonsson från Trafikkontoret bad om hjälp att utveckla Göteborg! Upprepar därför mitt råd att satsa på ett kompletterande transportsystem med elektriska trådbussar att köras i Göteborgs befintlig infrastruktur för spårvagnstrafik. En flexibel trafiklösning som vid störningar kan köra alternativa vägar samt även möjlighet att anpassa linjesträckningen till skiftande behov över dygn och säsong.

Presentationerna kan laddas ner här: http://hybridfordonscentrum.se/shc-konferens/framtid-pa-vag-7-maj-2012-uppfoljning/

Stephan Lövgren har skrivit en artikel för GP som återfinns här: http://www.gp.se/ekonomi/1.936400-hybriderna-har-for-att-rulla